Prawa do nazwy hali widowisko-sportowej – biała księga negocjacji


Miasto Szczecin przyjmuje do wiadomości informacje płynące od przedstawicieli Grupy Azoty. Ze zdziwieniem odnotowuje medialne uzasadnienie i czeka na oficjalne stanowisko zarządu polickiej firmy - w związku zapytaniami dot. przebiegu rozmów - zgodnie ze standardami jawności przedstawiamy, chronologię i dokumentację z przebiegu negocjacji.

Rozmowy dotyczące przedłużenia współpracy toczyły się od maja bieżącego roku.(Spotkanie 19.05.17 u Prezydenta Soski z przedstawicielami Grupy Azoty, na którym ustalono, że do połowy czerwca GA udzieli odpowiedzi). Pismem z dnia 22 maja br. miasto Szczecin wyraziło chęć kontynuowania współpracy na takim samym poziomie finansowym i czasowym. Pojawiła się prośba o odpowiedź do połowy czerwca.

W związku z brakiem stanowiska GA , w dniu 06.07 br. miasto wystosowało kolejne pismo ponownie wyrażając chęć kontynuowania współpracy z prośbą o informację zwrotną do 19.07 br. Równolegle, w trakcie uzgodnień pakietu współpracy między operatorem a klubem, klub otrzymał komercyjną ofertę współpracy - bez rabatów, przysługujących klubowi ze względu na sponsoring hali przez Grupę Azoty.

W dniu 20.07 br. Grupa Azoty odpowiedziała na nasze pisma, w których zawarła informację, że również chcą kontynuować współpracę, wprowadzając kilka zmian do umowy dotyczących modyfikacji nazwy i znaku graficznego na "Grupa Azoty Arena" oraz wprowadzenia porozumienia trójstronnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. oraz Grupą Azoty Police, a także prawa do wyłącznego dysponowania nośnikami reklamowymi wskazanymi w dotychczasowej umowie. Grupa Azoty Police zadeklarowała również, że do połowy sierpnia prześle projekt umowy z zaproponowanymi zmianami.

W dniu 28.07 br. miasto wysłało odpowiedź informując, że akceptuje zmiany dotyczące modyfikacje nazwy i logo oraz odrzuca formułę umowy trójstronnej ze względu na umowę koncesji pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Arena Szczecin Operator. Poinformowano również, że negocjacje powinny zakończyć się do połowy sierpnia, a po tym terminie wszystkie oferty będą traktowane identycznie.

W odpowiedzi na pismo GA pismem z dnia 07.08 br. zaakceptowało brak możliwości podpisania umowy trójstronnej i zaznaczyło, że podpisanie umowy na naming rights uzależnione jest również od zawarcia umowy pomiędzy Chemikiem Police, a Operatorem hali. GA zaproponowała trzyletnią umowę na kwotę 1 650 000 zł. przedstawiła swoją propozycję, która zakładała m.in.: priorytet meczy Chemika Police, co może w praktyce uniemożliwić wykorzystanie hali przez inne zespoły lub na inne cele.

Po analizie warunków 11 sierpnia br. Miasto poinformowało, że oferta jest nie do przyjęcia wskazując jednocześnie na brak przesłanek do zmian warunków współpracy. Zmiany do umowy wprowadzone do umowy przez GA w praktyce oznaczałyby sparaliżowanie funkcjonowanie hali w innych aspektach niż rozgrywki siatkówki kobiecej.

W dniu 15.08.2017 r., minęła wyłączność negocjacyjna dla Grupy Azoty. Mimo to, miasto pozytywnie odpowiedziało na prośbę Zarządu spółki i 16.08.2017 r. zorganizowało kolejne spotkanie negocjacyjne - Zastępcy Prezydenta Szczecina Krzysztofa Soski z wiceprezesem zarządu Grup Azoty S.A., Włodzimierzem Zasadzkim. Efektem tego spotkania było kolejna prośba Grupy Azoty o przesuniecie terminu zakończenia negocjacji na 21.08.2017 r. czyli do dnia, w którym bez poinformowania miasta Zarząd Grup Azoty ogłosił rezygnację ze współpracy.

Komentarz miasta:

Miasto od samego początku było zainteresowane kontynuowaniem współpracy i przedłużeniem umów z Grupą Azoty na identycznych warunkach. W przekazywanych do Grupy Azoty pismach z dnia 22 maja, 6 lipca, 28 lipca oraz podkreślał wolę współpracy na warunkach i w zakresie, które obowiązywały w dotychczasowych umowach.
Ze zdziwieniem należy zatem odnotować medialne doniesienia o chęci podwyższenia kwot za wynajem hali, o czym nie było mowy w negocjowanym pakiecie umów. Oficjalne stanowisko mówiące o podtrzymaniu warunków, w odpowiedzi na ofertę GA pisemnie przekazał w sierpniu
Obecnie miasto czeka na formalne stanowisko polickiej spółki. Jednocześnie zgodnie z przyjętym harmonogramem 16.08.2017 r. minął (przedłużony na prośbę GA do dziś 21.08) termin wyłączności negocjacyjnej dla Grupy Azoty, co oznacza, że miasto ma wolną rękę na rozmowy ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi prawami do nazwy hali.
Szczecińska hala jest jednym z najbardziej intensywnie działających obiektów sportowych w regionie. W najbliższych dniach 25 – 28.08.2017 r. będę tu rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Przez ostatnie lata odbywały się tu m.in.: Puchar Davisa, Rajd Baja Poland, Mistrzostwa Europy na Ergometrach Wioślarskich, Baltica Summer Cup 2015 i 2016, Mecz el. MŚ w futsalu Polska-Kazachstan, Mistrzostwa Europy w Siatkówce Mężczyzn, Eska Music Awards, Gala KSW. Miesięcznie obiekt odwiedza średnio ponad 40 000 osób, a w stacjach stacjach telewizyjnych ogólnopolskich i lokalnych odbyło się ponad 700 transmisji.

W załączniku pisma uszeregowane datami.

 • 22.05.2017 r.
  Pismo z Urzędu Miasta do Grupy Azoty z informacją na temat chęci kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach. Prośba o odpowiedź do połowy czerwca br.

 • 06.07.2017 r.
  Pismo z Urzędu Miasta do Grupy Azoty przypominające o chęci kontynuowania współpracy. Prośba o odpowiedź do 19.07 br.

 • 20.07.2017 r.
  Pismo od Grupy Azoty do Urzędu Miasta. Propozycja przedłużenia umowy ze zmianami, dotyczącymi m.in.: formuły umowy (trójstronna umowa pomiędzy: Gminą, Grupą Azoty i klubem Chemik Police) oraz nazwy („Grupa Azoty Arena”, a nie „Azoty Arena”) i znaku graficznego.

 • 28.07.2017 r.
  Pismo z Urzędu Miasta do Grupy Azoty. Informacją na temat zgody na modyfikację nazwy oraz niemożliwości wprowadzenia zaproponowanej formuły umowy trójstronnej (z uwagi na zapisy umowy pomiędzy Gminą a Operatorem). Prośba o sfinalizowanie negocjacji do połowy sierpnia br.

 • 07.08.2017 r.
  Pismo od Grupy Azoty do Urzędu Miasta. Propozycja zawarcia umowy na okres 3 lat o wartości 1 650 000 zł (dotychczas obowiązująca umowa ma wartość 2 100 000 zł).

 • 11.08.2017 r.
  Pismo z Urzędu Miasta do Grupy Azoty. Informacja o niemożliwości zaakceptowania propozycji, chęć przedłużenia umowy na dotychczas obowiązujących warunkach. Prośba o sfinalizowanie negocjacji do połowy sierpnia br.