Zwycięzcy konkursu internetowego


W 2010 roku, w posiedzeniu Kapituły udział wzięli trzej laureaci konkursu: 
Pani Justyna Krochmal, 
Pan Krzysztof Ganczarski, 
Pani Jędrzej Baran

W 2011 roku, w posiedzeniu Kapituły udział wzięli trzej laureaci konkursu:
Pani Sylwia Rechnio,
Pan Tomasz Felisiak,
Pani Agata Sowińska