Konsultacje społeczne - oddziaływania na środowisko


Prezydent Miasta Szczecin informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. W związku z tym zwraca się do mieszkańców Szczecina o wyrażenie opinii na temat:

  • zapisów projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
  • ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

Termin zbierania uwag i wniosków: 29.03.2012 – 19.04.2012

Zorganizowane zostaną także dwa otwarte spotkania ze społeczeństwem w dniach:

  • 02.04.2012 w godzinach 12:00-15:30 w sali 336G w gmachu Urzędu Miasta Szczecin
  • 16.04.2012 w godzinach 12:00-15:30 w sali 336G w gmachu Urzędu Miasta Szczecin

Do udziału w/w spotkaniach serdecznie zapraszamy.

Całość dokumentacji w sprawie jest dostępna w Wydziale Rozwoju Miasta pok. 402 (IV piętro, wejście od ul. Odrowąża)  w gmachu Urzędu Miasta Szczecin, przy ul. Plac Armii Krajowej 1, w godzinach 7:30-15:30

Materiały do pobrania

Kontakt:
Wydział Rozwoju Miasta: pokój 402
Anna Bednarz:             Tel: 91 424 5054; abednarz@um.szczecin.pl
Tomasz Kakowski:      Tel: 91 424 5084; tkakow@um.szczecin.pl
rewitalizacja@um.szczecin.pl