Czat z Elżbietą Masojć - panią dyrektor Wydziału Oświaty


Na pytania dotyczące zmian w organizacji pracy w przedszkolach publicznych odpowiadać będą pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


Rozmowa odbyła się 27 lutego 2012. Poniżej zapis czatu.