Konsultacje społeczne - kontakt


Realizatorem konsultacji społecznych w sprawie opiniowania wariantów inwestycji pn.: „Obwodnica Śródmiejska Szczecina – Etap VI od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno” jest Instytut Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone są w ramach usługi polegającej na opracowaniu oraz wdrożeniu procedury konsultacji społecznych spraw ważnych dla Gminy Miasto Szczecin, związanej z realizacją projektu pn.: „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
tel. (91) 42 11 535
fax. (91) 42 25 473