Konsultacje społeczne - obwodnica Śródmieścia - etap VI


W imieniu Urzędu Miasta Szczecin Instytut Rozwoju Regionalnego, jako wykonawca usługi „Opracowanie oraz wdrożenie procedury konsultacji społecznych spraw ważnych dla Gminy Miasto Szczecin – usługa związana z realizacją projektu pn. Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, zorganizował otwarte spotkanie podsumowujące w sprawie opiniowania wariantów inwestycji pn. „Obwodnica Śródmiejska Szczecina – Etap VI od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno”.

Spotkanie konsultacyjne poświęcone zostało:
- Prezentacji opinii i postulatów zgłoszonych w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych.
- Omówieniu przez władze miasta sposobu wykorzystania dostarczonych opinii i postulatów.

Spotkanie kończące procedurę konsultacji społecznych odbyło się 14.11.2011r. o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin (budynek Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Raportem nt. Konsultacji społecznych w sprawie opiniowania wariantów inwestycji pn.: "Obwodnica Śródmiejska Szczecina - Etap VI od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno". Raport został zamieszczony w zakładce: Materiały do pobrania.