Konkurs internetowy "Zostań członkiem kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina"


Konkurs "Zostań Członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina"


Zostań członkiem Kapituły

Korzystając z  okazji 10. jubileuszowej edycji honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" w 2010 roku, postanowiliśmy odświeżyć nieco ideę nagrody i wprowadziliśmy parę nowości. Jedną z nich jest zmiana składu Kapituły, która spośród zgłoszonych propozycji wybiera Laureatów tytułu. Chcemy, aby nagroda była wyrazem uznania lokalnej społeczności dla wszystkich tych osób, które sprawiają że Szczecin rozwija się we wszystkich dziedzinach życia.
Stąd pomysł ogłoszenia internetowego konkursu dla szczecinian „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina”. Konkurs w wyniku, którego do członkostwa w Kapitule honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zostaną zaproszeni trzej mieszkańcy Szczecina.

Zgłaszanie swojej kandydatury do Kapituły:

Wszyscy chętni, którzy chcieliby wziąć w udział w obradach i mieć wpływ na ostateczną decyzję mogą przesyłać swoje zgłoszenie na adres ambasadorszczecina@um.szczecin.pl. Wystarczy podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail.

Termin zgłaszania kandydatur do Kapituły upływa z dniem 30 kwietnia br.