Zainicjowane projekty międzynarodowe Miasta Szczecin - archiwum"Chopin pod żaglami"  

Centrum Usługowo Doradcze 2011-2015  

Debaty Transgraniczne 2010-2011  

Europejski Rok Wolontariatu  

II Edycja Konferencji Transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"  

III Edycja Konferencji Transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"  

Kontynuacja projektu "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 2011-2014"  

Seminarium inwestycyjne w Kopenhadze – 6 maja 2011 roku