Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin 

Centrum Usługowo-Doradcze w Eurorgionie Pomerania w Szczecinie (CUD) powstało w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch Oderland w ramach Programu Interreg V A”. Długofalowym celem projektu jest tworzenie stabilnego transgranicznego otoczenia gospodarki. CUD poprzez swoje działania ma przyczyniać się do wzmocnienia procesów integracyjnych na obszarze Euroregionu POMERANIA i Powiatu Märkisch Oderland.

Projekt przewidziany na okres realizacji: 16.07.2016 - 31.12.2020 r. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i jest kontynuacją działań z poprzedniego okresu finansowego w ramach Programu INTERREG IV A.

Powstałe w Szczecinie Centrum Usługowo-Doradcze należy do sieci centrów zlokalizowanych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej na terenie Euroregionu Pomerania. W projekcie uczestniczy 9 partnerów z Polski i Niemiec, wśród których partnerem wiodącym projektu jest Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V z siedzibą w Löcknitz, a partnerami projektu są: STIC Wirtschaftsfördergesellschaft MOL mbH z siedzibą w Strausbergu (stowarzyszenie gospodarcze z powiatu Märkisch Oderland), Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA z siedzibą w Szczecinie, Gmina Dębno, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego z siedzibą w Koszalinie, Gmina Myślibórz, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto Świnoujście.


Po stronie polskiej biura CUD znajdują się w Szczecinie, Koszalinie, Dębnie, Myśliborzu, Karlinie i Świnoujściu, a po niemieckiej stronie: w Neubrandenburgu, Greifswaldzie, Schwedt/Oder i Strausbergu.

Centra Usługowo-Doradcze mają się przyczyniać do aktywizacji gospodarczej, powstania nowych i rozwoju już funkcjonujących przedsiębiorstw. Grupami docelowymi projektu są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty podejmujące działalność gospodarczą, jak i zrzeszenia, stowarzyszenia, administracja publiczna, placówki edukacyjne i osoby prywatne.

Główne zadania Centrów Usługowo-Doradczych:

  • pomoc polskim przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów i współpracy po niemieckiej stronie Euroregionu i powiatu Märkisch Oderland oraz w poszukiwaniu niemieckich partnerów do wspólnych przedsięwzięć i projektów; a niemieckim przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów i współpracy po polskiej stronie Euroregionu;
  • organizacja polsko-niemieckich forów gospodarczych, spotkań, konferencji pozwalających na wymianę doświadczeń, szkoleń dla przedsiębiorców, wyjazdów studyjnych;
  • udzielanie informacji na temat targów, wystaw, festiwali i ciekawych wydarzeń organizowanych w Euroregionie Pomerania i powiecie Märkisch Oderland;
  • udzielanie informacji polskim przedsiębiorcom o zasadach prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech, a niemieckim przedsiębiorcom na temat przepisów polskich.

 

Kontakt:

Centrum Usługowo-Doradcze w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Anna Szlesińska    tel.: (0048 91) 424 5231 

Małgorzata Przytocka    tel.: (0048 91) 424 50 93  

e- mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl

 

Informacje o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu znajdziecie Państwo w zakładce „Aktualności” oraz na stronie internetowej projektu https://sbcud.net/ i na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/SBC.CUD