Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin                         

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli podejmuje wyzwanie zwiększenia polsko-niemieckiej kompetencji językowej w komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędami, a także samymi instytucjami w sprawach transgranicznych. Punkt wspiera tym samym procesy integracyjne w obszarze przygranicznym – pełni funkcję doradczą dla polskich i niemieckich obywateli.

Projekt przewidziany na okres realizacji: 1.07.2016 r. - 31.12.2020 r. jest efektem pracy nad integracją i porozumieniem społeczeństwa w polsko-niemieckim Euroregionie Pomerania, działa od 2009r., jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA oraz przez Gminę Miasto Szczecin, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Partnerem Projektu jest Związek Komunalny Euroregion Pomerania e.V., prowadzący bliźniaczy Punkt Kontaktowo-Doradczy w Löcknitz. Kwota dofinansowania projektu wynosi 744.125,72 EUR. Jest to już III edycja projektu, poprzednie dwie edycje zostały wdrożone od  1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2011 r. w Löcknitz  oraz od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2014 r. w Löcknitz i w Szczecinie.

Głównym celem projektu jest wspieranie i rozwijanie integracji społecznej obywateli polskich i niemieckich, zamieszkujących teren Euroregionu Pomerania, tworzenie sieci współpracy między urzędami w Polsce i w Niemczech, jak również poprawa efektywności działania i dostępności urzędów i instytucji po obu stronach granicy oraz reakcja na przejawy nietolerancji i ksenofobii.

Punkty działają dwujęzycznie i transgranicznie, z jednej strony wykorzystując utworzoną sieć urzędów i innych podmiotów, stanowią łącznik na linii urząd–obywatel, z drugiej strony ułatwiają funkcjonowanie podmiotom publicznym w realiach transgranicznych z uwagi na wiedzę i kompetencje zatrudnionych pracowników.  W Punktach udzielane są porady i informacje polskim i niemieckim obywatelom odnośnie prawnych i socjalnych aspektów ich pobytu w Niemczech i w Polsce, świadczona jest pomoc w wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu otrzymanej korespondencji i innych dokumentów, pośrednictwo w rozmowach z urzędami i innymi instytucjami. Punkty doradcze współpracują z właściwymi urzędami i instytucjami w celu wyjaśnienia indywidualnych zapytań interesantów oraz wspierają urzędy i instytucje w wykonywaniu ich funkcji publicznych, proponując im platformę porozumienia z partnerskimi jednostkami po drugiej stronie granicy w postaci organizowanych konferencji, warsztatów i spotkań eksperckich dotyczących spraw transgranicznych.

Dotychczasowa działalność Punktu Kontaktowo-Doradczego zdecydowanie przyczyniła się do poprawy poziomu integracji społecznej, poprawy komunikacji pomiędzy urzędami obu państw, a także usprawnienia przepływu informacji na linii urząd–obywatel. Jednocześnie największa przeszkoda w komunikacji – bariera językowa – została w dużym stopniu zniwelowana.

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Biuro Obsługi Interesantów

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Tel.: (004891) 435 11 35

Monika Żukowska - Trojnar

Katarzyna Wojdyła

Agnieszka Borończyk

eMail: kontakt@um.szczecin.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek 10:00- 14:00

 

Kontakt- und Beratungstelle für deutsche und polnische Bürger

Marktstraße 4, Bürgerhaus

17321 Löcknitz

Tel./Fax: (0049 39754) 528 97

eMail: kontaktstelle@pomerania.net

Doreen Borchert

Agnieszka Spiegel

Godziny otwarcia:

poniedziałek       8.00-12.00 i 13.00-16.30

wtorek                8.00-12.00 i 13.00-16.30

środa                  nieczynne

czwartek             8.00-12.00 i 13.00-16.30

piątek                 8.00-12.00

 

 

Podpisanie porozumienia o współpracy przez Wiceprezydenta Krzysztofa Soskę i Andreę Gronwald
z Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. 

 

Peter Heise, Dyrektor Wspólnoty Komunalnej POMERANIA i Piotr Krzystek  Prezydent Miasta
Szczecin wspólnie otwieraja kolejne biuro Punktu Kontaktowo- Doradczego w szczecińskim magistarcie.

 

Pracownicy Punktu Kontaktowo- Doradczego dla polskich i niemieckich obywateli w Urzędzie
Miasta Szczecin.

 


Lista załączników: