Miasta partnerskie Miasta Szczecin


Dniepr

Dniepr / Dnipro (Ukraina)

poprzednia nazwa Dniepropetrowsk (1991-2016)
 

Powierzchnia: 450 km²
Liczba mieszkańców: 1 mln
Mer Miasta : Borys Filatov
 

 

Dniepr to miasto we wschodniej części Ukrainy, nad Dnieprem. Miasto posiada dobrze rozwinięty przemysł z dominującym sektorem ciężkim. Ponadto funkcjonują  tu zakłady przemysłu chemicznego, drzewno-papierniczego, elektrotechnicznego, hutnictwa żelaza, maszynowego, metalowego, przetwórstwa spożywczego i skórzano-obuwniczego.
Dniepr to również ważny węzeł komunikacji kolejowej i lotniczej a także siedziba licznych placówek naukowo-badawczych i szkół wyższych, w tym uniwersytetu.
Najciekawsze zabytki Dniepru to: fabryka sukna (XVIII w.), pałac Potiomkina (1787-1789), sobór Preobrażeński (1830-1835).

 

Miasta partnerskie:

 • Wałbrzych
 • Wilno
 • Samara
 • Taszkent
 • Xian
 • Herclijja
 • Żylina
 • Saloniki
 • Lexington
 • Ploeszti
 • Jekaterynburg
 • Ontario (Region Diuram)


Współpraca Miasta Szczecin i Miasta Dniepr została zainicjowana wiele lat temu i realizowana jest głównie w sferze edukacji i administracji. Przykładem jest współpraca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie oraz Dnieprowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (DRIPA).
 

Obie uczelnie zrealizowały wspólnie kilka projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w trakcie których ukraińscy uczestnicy mieli m.in. możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem samorządu. Przykładami mogą być projekty jak "Młodzi Liderzy dla Ukrainy" oraz  „Samorząd jako animator rozwoju lokalnego”, realizowany w 2008 r. przez Dnieprowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (DRIPA) i Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie. Ich celem było upowszechnienie na Ukrainie doświadczeń polskiej reformy samorządowej. Projekt, współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przewidywał zapoznanie ok. 400 przedstawicieli środowiska Dnieprowskiego Instytutu z mechanizmami polskiego systemu samorządowego postrzeganego przez pryzmat aktywizacji rozwojowej lokalnych społeczności.
W maju 2010 r. podczas oficjalnej wizyty w Dniepropietrowsku podpisano list intencyjny w zakresie współpracy partnerskiej. Porozumienie podpisał Aleksander Buwelski Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oraz Sergiy Kvitka Zastępca Mera Miasta Dniepr.

Lista załączników:
list1.jpg 
list2.jpg