Ambasador Szczecina


Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina wyróżnia osoby, których osobiste osiągnięcia przyczyniły się do promocji Szczecina w kraju i zagranicą. Co roku tytułem uhonorowane zostają dwie osoby. O nadaniu tytułu decyduje Kapituła Tytułu "Ambasador Szczecina".

Sylwetki Ambasadorów