Skarbnik Miasta


zdjęcie skarbnika miasta - Stanisław LipińskiStanisław Lipiński - ekonomista, absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez wiele lat pracował jako dyrektor ekonomiczny, finansowy w kilku przedsiębiorstwach m. in. w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa w Szczecinie oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie (1982-1988). Na początku lat dziewięćdziesiątych był naczelnym dyrektorem PTSB "TRANSBUD" w Szczecinie. Od 1992 roku pracował w sektorze bankowym na stanowisku dyrektora oddziału (ostatnio w banku BPH PBK). Zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek, m. in. w MPO - w latach 1997-2000. Obecnie przewodniczący rady nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich. Żonaty, troje dzieci.

Skarbnik Miasta jest odpowiedzialny za sprawy z zakresu:

  1. pozyskiwania przychodów i kontroli wydatków w budżecie miasta - polityki finansowej miasta,
  2. analizy efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji,
  3. obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu,
  4. pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  5. koordynowania pozyskiwania środków pozabudżetowych,
  6. realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów,
  7. nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

Więcej informacji - BIP