Skarbnik Miasta


zdjęcie skarbnika miasta - Stanisław LipińskiStanisław Lipiński - ekonomista, absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez wiele lat pracował jako dyrektor ekonomiczny, finansowy w kilku przedsiębiorstwach m. in. w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa w Szczecinie oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie (1982-1988). Na początku lat dziewięćdziesiątych był naczelnym dyrektorem PTSB "TRANSBUD" w Szczecinie. Od 1992 roku pracował w sektorze bankowym na stanowisku dyrektora oddziału (ostatnio w banku BPH PBK). Zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek, m. in. w MPO - w latach 1997-2000. Obecnie przewodniczący rady nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich. Żonaty, troje dzieci.

Skarbnik Miasta jest odpowiedzialny za sprawy z zakresu:

1) wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości miasta określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) pozyskiwanie przychodów i kontrole wydatków w budżecie miasta - politykę finansową miasta;
3) analizę efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji;
4) obsługę finansowo-księgowej miasta i Urzędu;
5) pomoc publiczną dla przedsiębiorców;
6) nadzór nad finansami spółek handlowych, w których miasto posiada udziały i akcje;
7) nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

Więcej informacji - BIP