Sekretarz Miasta


Ryszard Słoka - sekretarz miastaRyszard Słoka - rocznik 1960. Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. W latach 1981- 89 służył w wojsku. Od roku 1991 zatrudniony był w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, początkowo w Wydziale Spraw Obywatelskich a następnie jako dyrektor Zakładu Obsługi Administracji. Od roku 1999 związany z jednostkami miejskimi. Był kolejno: dyrektorem Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina, prezesem zarządu spółki Targowiska i Opłaty Lokalne, dyrektorem Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej. 2 stycznia 2007 r. objął stanowisko Sekretarza Miasta. Żonaty, ma troje dzieci. W wolnych chwilach nurkuje.

Sekretarza Miasta jest odpowiedzialny za sprawy z zakresu:

1) organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem;
2) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynację i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu;
3) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
4) kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
5) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
6) ochronę danych osobowych oraz nadzór w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
7) obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta;
8) zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności;
9) akty stanu cywilnego;
10) nadzór właścicielski;
11) ubezpieczenia miasta;
12) partnerstwo publiczno-prywatne;
13) spadkobranie ustawowe przypadające Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa;
14) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.

Więcej informacji - BIP