Sekretarz Miasta


Ryszard Słoka - sekretarz miastaRyszard Słoka - rocznik 1960. Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. W latach 1981- 89 służył w wojsku. Od roku 1991 zatrudniony był w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, początkowo w Wydziale Spraw Obywatelskich a następnie jako dyrektor Zakładu Obsługi Administracji. Od roku 1999 związany z jednostkami miejskimi. Był kolejno: dyrektorem Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina, prezesem zarządu spółki Targowiska i Opłaty Lokalne, dyrektorem Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej. 2 stycznia 2007 r. objął stanowisko Sekretarza Miasta. Żonaty, ma troje dzieci. W wolnych chwilach nurkuje.

Sekretarza Miasta jest odpowiedzialny za sprawy z zakresu:

 1. organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem,
 2. zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynacja i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu,
 3. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 4. kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
 5. zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
 6. ochronę danych osobowych oraz nadzór w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 7. obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
 8. zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności,
 9. akty stanu cywilnego,
 10. nadzór właścicielski,
 11. ubezpieczenia miasta,
 12. udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.

Więcej informacji - BIP