O marce miasta


Budowanie marki miasta jest niezwykle trudne i skomplikowane. Miasto jest dużo bardziej złożonym organizmem i zjawiskiem niż firma czy produkt. Nad brandingiem pracuje się zawsze tak jakby pracowało się nad opakowaniem, a miasta w żaden sposób nie daje się opakować – i to nie tylko z powodu jego gabarytów.

Ostatni rozkwit raczej mało interesujących kampanii billboardowych promujących miasta w naszym kraju dowodzi jak nieskuteczne okazują się być stereotypowe i nieprzemyślane działania. Na ich przykładzie jasno widać, że zrobienie jakiegoś znaku, jakiegoś hasła, jakiegoś obrazka i nawet agresywna ich ekspozycja nie musi mieć charakteru markotwórczego. Marketing miast stał się ostatnio bardzo popularny jednak nie zawsze właściwie są rozumiane jego cele i istota. Budowa marki miasta to bardzo złożone zadanie. Na pewno nie ogranicza się do wyprodukowania znaczka czy krótkotrwałej kampanii bilboardowej.

Marka może być rozumiana wąsko bądź szeroko – jako znak i graficzny system identyfikacji – symboliczne korelaty zjawiska, bądź specyficzne, fizyczne cechy i realne zjawiska tworzące unikalną tkankę społeczno-kulturową miasta. Dla przykładu, Londyn to nie tylko jego heraldyka, logo, kod kolorystyczny wydawnictw i ich oprawa graficzna, ale specyficzne czerwone autobusy, czarne taksówki, Hyde Park Corner i cała gama takich charakterystycznych budowli, jak Big Ben, czy London Eye nie występujących nigdzie indziej...

Logo miasta musi być wyprowadzone z realnie istniejących „znaków szczególnych” miasta. Branding natomiast powinien je jedynie umiejętnie i z wdziękiem podkreślać oraz eksponować, kreując wyrazistą i atrakcyjną – prawdziwą i autentyczną osobowość miasta.

Warunkiem stworzenia efektywnej marki jest właściwe uchwycenie/dookreślenie tożsamości miasta. Praca nad określeniem kluczowych elementów tożsamości marki powinna być pochodną efektów wielu specjalistycznych badań, analiz i konsultacji.

Marka miasta to szereg działań, na wielu poziomach: począwszy od stworzenia jej koncepcji, wizji, misji, logo, poprzez opracowanie spójnego systemu wizualnego miasta oraz systemu komunikacji i na wdrażaniu marki kończąc.

Szczecin podjął bardzo dojrzałą decyzję profesjonalnego stworzenia marki miasta i długofalowej strategii zarządzania nią. Dzięki temu miasto będzie miało szansę stać się silnym i wyraźnie zaznaczonym na mapie Polski i Europy.

O projekcie

Projekt realizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm  Brand Nature Access i Corporate Profiles Consulting.
Główne efekty prac to diagnoza kondycji marki Szczecin, opracowanie wizji i pozycjonowania marki, system identyfikacji wizualnej i elementów komunikacji wizerunkowej oraz praktyczne wskazówki działania dla efektywnego zarządzania marką.

Jak realizowany jest projekt?

Projekt został podzielony na trzy fazy: analityczną, kreatywną i implementacyjną.

Faza I – analityczna

Pierwsza analityczna faza projektu polega na zebraniu wiedzy niezbędnej do stworzenia strategii rozwoju marki Szczecin. W jej ramach przeprowadzane są badania rynku i analizy służące odtworzeniu wizerunki Szczecina i konkurencji a także określeniu pozycji Szczecina na tle innych miast, czyli diagnoza kondycji marki. Wynikiem fazy analitycznej jest opracowanie Raportu Otwarcia i wskazanie jednego lub kilku kierunków budowania strategii marki.
Więcej o Raporcie Otwarcia i niektórych wnioskach o wizerunku Szczecina można przeczytać tutaj. 

Faza II – koncepcyjna

W drugiej koncepcyjnej fazie projektu powstają założenia do strategii marki, wstępne wizualizacje i koncepty marki oraz przeprowadzane są badania tych konceptów.

Faza III implementacji

Faza ta obejmuje opracowanie założeń strategii na kolejne lata i szczegółowej strategii komunikacji w roku 2008 oraz narzędzi do jej monitorowania. W ramach przygotowanej strategii powstaje również „Księga identyfikacji marki”.