RSS - Really Simple Syndication


Lista dostępnych kanałów:

Co to jest RSS?

W uproszczeniu RSS-em (ang. Really Simple Syndication - naprawdę proste rozpowszechnianie) nazywamy plik w odpowiednim formacie dołączony do witryny internetowej i prezentujący bieżące informacje związane z tematyką danego serwisu. Aby odebrać informacje przesłane za pomocą technologii RSS, należy użyć odpowiedniego programu, tzw. czytnika kanałów RSS.

Jak czytać RSS-y?

Istnieje mnóstwo sposobów na czytanie kanałów RSS. Można przeglądać je przez strony internetowe, takie jak:

Można też użyć specjalnego czytnika RSS, jak naprzykład:

Można też użyć personalizowanych stron internetowych, jak:

Ponadto można wykorzystać rozszerzenie programu pocztowego lub przeglądarki:

Czym powinniśmy kierować się wybierając dobry czytnik RSS?

Powinien obsługiwać jak największą liczbę formatów - różne wersje RSS, Atom (standard podobny do RSS, opracowany w celu "pogodzenia" różnych odmian RSS) lub tych rzadziej spotykanych. Dobry czytnik powinien sam proponować wiele ciekawych źródeł informacji, jak również pozwalać na dodanie własnych. Ważne jest także, aby była możliwość segregacji tematycznej kanałów RSS oraz przeszukiwania wiadomości względem wybranego słowa kluczowego.