Wyjaśnienia Biura Prasowego
W nawiązaniu do informacji, które znalazły się w artykule red. Ynony Husaim Sobeckiej „Strefa najtańsza dla niektórych" zamieszczonym w „Głosie Szczecińskim" 30 lipca 2008 r
W nawiązaniu do informacji, które znalazły się w artykule red. Ynony Husaim Sobeckiej „Chcą skreślić nas z listy” (Głos Szczeciński z 10 września br. s. 1)
W nawiązaniu do artykułu red. Ynony Husaim - Sobeckiej „Strefa najtańsza dla niektórych” zamieszczonym w „Głosie Szczecińskim” nr 177 , z dnia 30 lipca 2008, str. 7.
W nawiązaniu do artykułu red. Mariusza Rabendy „Zaniechana autostrada” zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” 21 stycznia 2008 r.
W nawiązaniu do artykułu red. Mirosława Kwiatkowskiego „Chwasty tygodnia” zamieszczonym w „Kurierze Szczecińskim” 25 stycznia 2008r.
W nawiązaniu do artykułu pt. „Co mamy z regat” opublikowanym w Głosie Szczecińskim w dniu 15 czerwca 2007 r. informujemy, że treści zawarte w artykule są niepełne
W nawiązaniu do informacji przekazanych podczas konferencji prasowej z dnia 19.07.07 a odnoszących się do działalności Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego oraz uwag pod adresem władz Miasta
W nawiązaniu do artykułu red. Ynony Husaim - Sobeckiej „Spalarnia? Nie tu!” zamieszczonym w „Głosie Szczecińskim” 23 kwietnia 2007 r., str. 1.
W nawiązaniu do artykułu pt. ”Dyrektor zostanie zlikwidowany” autorstwa redaktor Ynony Husaim-Sobeckiej, opublikowanym 16 kwietnia 2007 r w Głosie Szczecińskim.
W nawiązaniu do artykułu pt. „Hejnał” w norze” opublikowanym w Głosie Szczecińskim w dniu 6 czerwca 2007 r
W nawiązaniu do komentarza „Nowe oblicze schronu” zamieszczonym w „Kurierze Szczecińskim” nr 100, 24 maja br., str. 32.
W nawiązaniu do artykułów „Petrodolary w piłce” oraz „Pogoń jest do uratowania” zamieszczonych w „Gazecie Wyborczej” w dniach 26 i 30 kwietnia.
W nawiązaniu do artykułu red. Artura Ratuszyńskiego „Inwestorze, czekaj!” zamieszczonym w „Kurierze Szczecińskim” 2 kwietnia br., str. 2.
W nawiązaniu do artykułu „Lekka ręka władzy” red. Ynony Husaim-Sobeckiej, zamieszczonym w „Głosie Szczecińskim” 2 lutego br.