Prezydent Miasta Szczecin


Zdjęcie prezydenta miasta, Piotra Krzystka

Piotr Krzystek - radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodził się 5 lutego 1973 roku, swoje życie związał ze Szczecinem, a pracę ze służbą publiczną.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin - odpowiedzialność za:

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Krzysztofa SoskiKrzysztof Soska

a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) współpracę z organizacjami pozarządowymi,
f) kulturę,
g) sport i turystykę,
h) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
i) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Piotra MyncaPiotr Mync

a) planowanie przestrzenne,
b) ład budowlany i architektoniczny,
c) administrację geodezyjną i kartograficzną,
d) politykę mieszkaniową oraz nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami,
e) rewitalizację obszarów miejskich oraz strategię rozwoju Towarzystw Budownictwa Społecznego,
f) ochronę konserwatorską zabytków,
g) ochronę praw konsumenckich,
ga) spadkobranie ustawowe przypadające Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa
h) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
i) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Marcina PawlickiegoMarcin Pawlicki

a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy,
c) inżynierię i organizację ruchu drogowego,
d) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) gospodarkę odpadami komunalnymi oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
f) gospodarkę energetyczną i cieplną,
g) handel, usługi i targowiska,
h) ochronę środowiska,
i) administrację geologiczną,
j) zieleń, gospodarkę leśną i cmentarze,
k) ochronę zwierząt,
k1) współpracę z radami osiedla,
l) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
m) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Michała PrzepieryMichał Przepiera

a) inwestycje miejskie,
b) koordynowanie tworzenia strategii miasta,
c) aktywizacji gospodarczej,
d) przeciwdziałania bezrobociu,
e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.