Urząd Miasta


Urząd Miasta jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta, przy pomocy, której Prezydent wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Tak najogólniej i bardzo oficjalnie można określić zadania Urzędu, jednak przede wszystkim ma on być – i do tego dążą wszyscy pracujący tu urzędnicy - miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich mieszkańców Szczecina.
 


 

Adres:

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin   

Godziny urzędowania  Urzędu Miasta Szczecin:

  • od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30
  • praca w Wydziale Organizacyjnym na stanowiskach ds. petycji, skarg i wniosków wykonywana jest w każdy piątek od godz. 7:30 do godz. 16:30

Biuro Obsługi Interesantów:

  • poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 18:00
  • od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 16:00
  • sobota i niedziela: nieczynne

Bezpłatna Infolinia:  800 300 300
Centralna Informacja BOI:
Tel. 91 42-45-931
Fax: 91 42-45-322
E-mail: boi@um.szczecin.pl
ePUAP: /umszczecin/skrytka

Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu

ul. Rydla 39-40
Tel. 91 46-27-172

Godziny urzędowania:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
  • w sobotę i niedzielę: nieczynne

Dodatkowe informacje: