Urząd Miasta


Urząd Miasta jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta, przy pomocy, której Prezydent wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Tak najogólniej i bardzo oficjalnie można określić zadania Urzędu, jednak przede wszystkim ma on być – i do tego dążą wszyscy pracujący tu urzędnicy - miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich mieszkańców Szczecina.
 


 

Adres:

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin   

NIP Gminy Miasto Szczecin: 851-030-94-10
Informacja o rachunkach bankowych Gminy Miasto Szczecin

Godziny urzędowania  Urzędu Miasta Szczecin:

  • od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30
  • praca w Wydziale Organizacyjnym na stanowiskach ds. petycji, skarg i wniosków wykonywana jest w każdy piątek od godz. 7:30 do godz. 16:30

Biuro Obsługi Interesantów:

  • poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 18:00
  • od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 16:00
  • sobota i niedziela: nieczynne

Informacja Urzędu Miasta:

Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu

ul. Rydla 39-40
70-783 Szczecin
Tel. 91 46-27-172

Godziny urzędowania:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
  • w sobotę i niedzielę: nieczynne

Dodatkowe informacje:

Płatności online za czynności urzędowe