Kalendarz Prezydenta Miasta Szczecin

Plan dnia


16 września

 

08.00 - praca własna/spotkania robocze/sprawy bieżące

09.30 - poczta/podpisy/dokumenty

11.00 - uroczystości związane z obchodami Święta Straży Miejskiej

13.00 - Narada Prezydenta Miasta

14.30 - praca własna/spotkania robocze/sprawy bieżące

15.30 - spotkanie z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej -  podpisanie Deklaracji Szczecińskiej 2019-2023

17.00 - pasowanie na mistrza i czeladnika Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie