Kalendarz Prezydenta Miasta Szczecin

Plan dnia


30 września

 

08.00 - praca własna/spotkania robocze/sprawy bieżące

09.00 - poczta/podpisy/ dokumenty

10.00 - Narada Prezydenta Miasta

12.00 - Inauguracja Roku Akademickiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

14.00 - Narada Prezydenta Miasta

15.30 - praca własna/spotkania robocze/sprawy bieżące